Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Stretnutie k návrhu zmien súčasného návštevného poriadku

 

Členovia Dohody od decembra 2012 pracovali na návrhu rozšírenia prístupu návštevníkov do TANAP-u v týchto oblastiach: pešie, cykloturistické, vysokohorské, vodné turistické trasy, horolezectvo a trasy pre horské lyžovanie. Pôvodne široký zoznam oblastí sme zúžili najmä so zreteľom na ochranu prostredia, kde sa tieto aktivity uskutočňujú.

Kompletný návrh bol koncom mája 2013 poslaný na riaditeľstvo Správy TANAP-u a Štátnym lesom TANAP-u.                    

Spoločné stretnutie sa uskutočnilo na Správe TANAP-u 17. júla tohto roku, ktorého som sa zúčastnil spolu so zástupcami Dohody: Igorom Kollerom (predseda SHS JAMES), Vladimírom Linekom (SHS JAMES), Marekom Heinrichom (podpredseda KST), Jozefom Zábojníkom (prezident SVTS) a Jurajom Hlatkým (predseda SCK).

Za Správu TANAP-u sa stretnutia zúčastnil Pavol Majko (riaditeľ), Slavomír Celer (vedúci odboru chránených častí prírody) a Pavol Lenko (vedúci zoológ). Štátne lesy TANAP-u zastupoval Marián Šturcel (námestník riaditeľa pre verejnoprospešnú činnosť).

Prekvapenie nás čakalo hneď v úvode stretnutia, keď sme boli informovaní, že napriek 6 týždňom od doručenia návrhu sa ním Správa  TANAP-u nezaoberala.  Na konečné vyjadrenie si vyžiadala odklad do 19. septembra!  Teda viac ako 3 mesiace od podania návrhu! Pritom zákonom stanovená lehota na vyjadrenie je aj podľa samotného vedenia Správy TANAP-u do 30 dní.  Následná diskusia bola už v podstate bezpredmetná. Každý si urobí názor o čo tu ide...

Z pohľadu OI Naše hory pre dosiahnutie našich spoločných zámerov musíme zásadne zmeniť svoj prístup a vyvinúť omnoho viac úsilia i snahy. Osud slobodnejšieho prístupu vo Vysokých Tatrách leží v rukách každého jednotlivca. Všetko bude jasnejšie 19. septembra 2013.


Martin Porada

OI Naše hory