Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Našli sme za vás

 

Problémy s obsahom platného Návštevného poriadku TANAPu
(pre tzv. zakázané turistické cesty vo Vysokých Tatrách)


Prečo sú Vysoké Tatry pre nás uzamknuté? Kde je tu „háčik“ v návštevnom poriadku? Ako sa nám jeden zmätkovitý rozkaz snaží zabrániť ísť na miesta, ktoré sme ešte včera mohli voľne obdivovať?  


Posledný deň: 0, posledný týždeň: 0, celkovo: 457 prístupov z 323 unikátnych IP adries.

V súčasne platnej vyhláške vidíme dva hlavné problémy.

Problém 1

BaranieRohy.jpgV § 4 bod 5 sa píše:
Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16.júna do 31.októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu2) (ďalej len "oprávnená osoba") za podmienok uvedených v prílohe č. 4.

Predpis 2) Zákon č. 288/1997 Z.z. O telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vysvetlenie termínov a obsahu zákonov:

 1. Táto časť je pre návštevníka nezrozumiteľná pojmami, ktoré nie sú vo vyhláške definované a aj odkazom na ďalšie dokumenty, ktoré by mal návštevník naštudovať na inom mieste.
  Svojou podstatou je táto časť pre návštevníka zmätočná a nepoužiteľná. Tak sa tento bod stáva nevykonateľným. Samotná "oprávnená osoba", ktorá sa ďalej vo vyhláške viackrát vyskytuje, nie je v návštevnom poriadku konkrétne definovaná.
 2. Odkaz na zákon 288/1997 Z.z. neposkytne žiadne vysvetlenie, nakoľko formuláciu slov uvedenú v návštevnom poriadku neobsahuje.
 3. Príloha č.4 k tomuto návštevnému poriadku je nejasná a nevykonateľná v týchto bodoch:
  1. Bod – "oprávnená osoba" nie je definovaná (viď bod 1)
  2. Bod – limituje počet ľudí na vrchole na 30. Z pohľadu návštevníka, ktorý sa rozhodne pre výstup, nie je možné vedieť, koľko ľudí tam do jeho príchodu bude (len časť výstupov je hlásená Správe TANAPu)

   

Problém 2

V prílohe č.4 sú v bode 1 uvedené lokality, ktoré chceme zmeniť (viď Trasy a štíty).


Náš laický názor na § 4 bod 5 sme nechali preveriť u právnickej agentúry a došli k rovnakému (ale menej čitateľnému) záveru.


Navštivte naše diskusné fórum.