Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Prečo OI Naše hory vystúpili z Dohody

 

Cítim, že sme dlžníci voči vám, kamarátom a priaznivcom a hlavne ľuďom, ktorých sa bytostne týka táto problematika – slobodnejší prístup vo Vysokých Tatrách, tak skúsim vyrovnať tento „dlh".

Z Dohody sme odišli 21.8.2013. Dôvodom bola pasivita predsedov, ich nekomunikatívnosť a tým nefunkčnosť celej Dohody. Iný a lepší bol prístup predsedu SCK - Juraja Hlatkého. Boli sme sklamaní a rozčarovaní z pomerov medzi klubmi a celkového prístupu k prinavráteniu slobodného pohybu vo Vysokých Tatrách.

Verím, že pochopíte, prečo sme vás o tom neinformovali skôr. Nechceli sme verejne vyhlásiť náš odchod a dať najmä „Tanapákom" signál, že Dohoda sa láme. Členom Dohody sme v tom istom liste sľúbili, že podporíme všetky pozitívne kroky, ktoré budú viesť k spoločnému cieľu: (viď: Návrh zmien )

Vzhľadom na tento „výsledok" sme nemali záujem vyvíjať iné aktivity a tým aj prípadne narušiť možné jednania Dohody s kompetentnými.

Pre úplnosť uvádzam priebeh udalostí ako sme ich zachytili my:
1. Správa TANAP-u na podaný návrh neodpovedala ani do termínu, ktorý sami určili, teda 19. 9. 2013.
2. Z vedenia JAMES-u sa objavili správy, že Dohoda sa rozpadáva (september 2013) a že vedenie Správy TANAP-u nemá záujem diskutovať s Dohodou.
3. Odpoveď zo Správy TANAP-u prišla začiatkom októbra 2013. Návrh zamietli. Členovia Dohody sa potom obrátili na Ministerstvo životného prostredia.
4. Dohoda sa stretla v novembri 2013 s RNDr. R. Rybaničom (gen. riaditeľ Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny). Obsah stretnutia nie je známy. Pravdepodobné (ale nepotvrdené!) je to, že zrejme šlo o sťažnosť na vedenie  Správy TANAP-u. MŽP údajne odporúčalo Dohode vybrať z návrhu približne 20 trás, o ktorých sa potom bude uvažovať. Dnes už vieme, že nikdy nič také nemali ani len v úmysle. (viď: Štát neplánuje zrušiť zákazy a obmedzenia v Tatrách )

5. KST odchádza z Dohody (december 2013).

Tak nezostala iná možnosť, len sa obrátiť na vládu cez petíciu za otvorenie Vysokých Tatier! Petičný formulár: http://www.kst.sk/

Odvtedy zostávajúci traja členovia Dohody pod vedením I. Kollera (predseda SHS JAMES) neurobili nič, až do vyhlásenia Petície KST za sprístupnenie časti Vysokých Tatier (viď: http://www.kst.sk/ ).

Ako OINH sme spravili z nášho pohľadu všetko, čo bolo v danom prostredí možné (s týmito predstaviteľmi klubov a spolkov). Našim hlavným cieľom v úvode bolo otvorenie diskusie o tomto probléme na miestnej - tatranskej a podtatranskej úrovni. Zásluhou internetu a médií sa ukázalo, že je to téma zaujímavá pre celé Slovensko. Pri štarte sme ani neuvažovali, že budeme sami alebo aj v spolupráci s niekým priamo presadzovať sprístupnenie TANAP-u. To je cieľ pre veľké kluby alebo iných nadšencov, ako pár ľudí spod Tatier. Nakoniec sa nám na požiadanie KST podarilo dať všetky kluby dokopy a spoločne uzavrieť Dohodu. Osobne za najvýraznejší vklad OINH považujem splnenie našej požiadavky na vypracovanie návrhu zmien pre sprístupnenie TANAP-u. Sme presvedčení, že bez toho by sme teraz nemali ani len skutočný obraz o tom, ako má vyzerať priestor pre turistov vo Vysokých Tatrách. Návrh zmien je teda tu a je dostupný pre všetkých, ktorí budú chcieť z neho čerpať, alebo presadiť navrhované cesty. Vidíme to ako „štafetu", kde sme s niečím prišli a ďalší to po nás posunú ďalej až do úspešného konca. Sme pripravení kedykoľvek pomôcť splniť tento zámer.

 

Martin Porada
OI Naše hory

( Komentáre píšte na: nasehorysk@gmail.com )