Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Názor Štátnych lesov TANAPu


Zapojte sa do diskusie. Nechajte na seba kontakt.


Posledný deň: 0, posledný týždeň: 0, celkovo: 96 prístupov z 84 unikátnych IP adries.

Štátne lesy Tatranského národného parku sú príspevkovou organizáciou, ktorá bola zriadená dňa 1.januára 1995 Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako nástupnícka organizácia po predošlej Správe TANAPu. Spravujú a obhospodarujú lesné pozemky, stavby a zariadenia slúžiace lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu na území TANAPu a PIENAPu, v ich ochrannom pásme, pričom súčasne zabezpečujú aj verejnoprospešné činnosti.

sturcel.jpg

Ing. Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu pre verejnoprospešné činnosti
Foto: TASR


S námestníkom riaditeľa Štátnych lesov TANAPu sme sa zhovárali 19.9.2012. Príspevok je autorizovaný.


Ako súvisia Štátne lesy TANAP-u s turistikou v Tatrách?

Podpora turistiky vychádza z našej zriaďovacej listiny. Staráme sa o napríklad o priechodnosť chodníkov a o orientáciu na nich. To je základ. V ostatných činnostiach – napr. kde sa bude liezť, kde sa bude mimo zjazdoviek lyžovať – tam sme už menej kompetentní, tieto lokality sú aj mimo našich pozemkov. Samozrejme, na nami spravovaných pozemkoch nás to veľmi zaujíma a budeme sa k tomu vyjadrovať.

Zjednodušene: celý Liptov je z hľadiska vlastníctva pozemkov neštátny. Takmer celá Oravská časť je štátna. Tu, vo Vysokých a Belianskych Tatrách je sever Belianskych Tatier štátny, juh je mesto Spišská Belá, čiastočne Ždiar. Celá Dolina Zeleného plesa je zasa mesto Kežmarok. V centrálnej časti Tatier takmer výlučne dominujeme my – až po Tichú a Kôprovú dolinu. Časť Tichej doliny je urbár Východnej.

Čo sa týka turistických chodníkov, na štátnych pozemkoch zabezpečujeme komplet značkovanie a udržiavanie orientačnej siete a rôzne opravy, na neštátnych pozemkoch komunikujeme s vlastníkmi. Orientačnú sieť vrátane značkovanie nie je problém udržiavať. Ak ale príde k závažnejšiemu technickému problému (spadne most), musíme komunikovať s urbárom, mestom...

Aké sú hlavné problémy pri tejto činnosti?

Nedostatok zdrojov na údržbu chodníkov. Dotačné prostriedky kvôli kríze neustále klesajú. Sme štátna príspevková organizácia. Ale hlavne značkovanie a udržiavanie smerovníkov zatiaľ funguje.

Kto rozhoduje o tom, ktoré chodníky budú/nebudú v sieti?

Tá základná sieť je tu už od prelomu 19. a 20. storočia. Ešte z čias pôsobenia MKE a Klubu československých turistov. Potom už vznikajú iba drobnejšie úseky: tohto roku sme napríklad urobili asi 400 m nového chodníka na Orave. Asi pred desiatimi rokmi nebola prepojka zo Zuberca na hrebeň Západných Tatier do sedla Pálenica. Z Liptovskej strany bola žltá značka, ale z Oravskej nebola. Tak sme v zmysle legislatívny požiadali, urobili príslušné opatrenia, vyznačkovali a otvorili. Po konzultáciách s Klubom Slovenských turistov sme tejto trase priradili príslušné číslo. Momentálne pripravujeme malé presmerovanie chodníka z Tatranskej Lomnice k Vodopádom Studeného potoka, ktorý kríži zjazdovku. Chceme ho preložiť tak, aby sa peší a lyžiari v zime nestretli

Akú časť vášho rozpočtu tvorí údržba chodníkov, smeroviek a značenie?

Je to veľmi ťažké odhadnúť presne, pretože presnú štatistiku nevedieme. Naša organizácia vykonáva pri starostlivosti o lesy aktivity od zberu semena cez výsadbu sadeníc až po cielené zásahy do stromov pri výchove porastov alebo likvidácii kalamít. V oblasti verejnoprospešných činnosti sa staráme o chodníky, máme múzeum TANAP-u, botanickú záhradu, rybné hospodárstvo, časopis Tatry, starostlivosť o živočíšstvo... Povedal by som, že starostlivosť oturistické chodníky netvorí promile, ale percentá z celého spektra našej činnosti (resp. desiatky percent z verejnoprospešných činnosti). Z roka na rok sa to mení.

Ak by došlo k uvoľneniu pôvodných trás, ktoré sú v sieti, ale nie sú momentálne sprístupnené, bolo by pre vás veľkou záťažou postarať sa o ich údržbu a značkovanie?

To by nebol zásadný problém, ak by išlo o nejaké kilometre.

Ako dlho by to trvalo? Je to veľa práce?

Z technického hľadiska je to možné urobiť obrazne za pár dní: označkovať, dať prípadne technické postupové pomôcky – reťaze, kramle. Niečo iné je proces prípravy a rozhodovania, či áno, alebo nie a za akých podmienok. Niekto to musí iniciovať, a tu sa potom musíme zaoberať otázkou životného prostredia (Štátna ochrana prírody to má ako priamu kompetenciu a my ako sprostredkovanú), pretože nemôžeme pripustiť poškodenie unikátneho biotopu kvôli chodníku. To potom už nezávisí len od nás a môže to trvať dlhšie.

Zamerajme sa teraz na oblasti ako Veľká studená dolina, Malá studená dolina, dolina Zeleného plesa, prípadne dolina Popradského plesa, kde chodí množstvo ľudí. Došlo niekde v okolí týchto trás k vážnemu poškodeniu prírody?

Sledovali sme niektoré úseky i dlhší čas, k najväčším problémom dochádza, ak si ľudia skracujú trasy a vychádzajú mimo chodníkov. Na niektorých miestach sme boli nútení dať masívne zábrany a zvýšiť kontrolnú činnosť. Keď sme tak spravili, zaznamenali sme, že biotop sa po istom čase dostal do pôvodnej kondície. Ak ľudia dodržujú zásady, k vážnejšiemu alebo nezvratnému poškodeniu prírody v širšom okolí nedochádza. Možno uvažovať i o tom, že v budúcnosti je možné vyňať určité malé okolie niektorých chát z oblasti prísnej ochrany, pretože človek sa prirodzeným pohybom tak či tak zdržuje na týchto miestach a nie je možné ho nútiť, aby sa tu zdržoval len na značených chodníkoch.

Vykonávate aj kontrolnú činnosť. Ste nútení dávať sankcie? Za čo najčastejšie?

Najčastejším priestupkom je jednak vjazd vozidiel do zakázaných priestorov a vstup osôb mimo značkovaného chodníka. Treba povedať, že 90 percent priestupkov riešime dohovorom, kedy vrátime turistu naspäť na chodník, len asi u 10 percent dôjde k udeleniu pokuty. Prenesene ide o to, že priestupca v týchto prípadoch ruší pokoj a ticho pre zvieratá, či môže prispieť k poškodeniu rastlinstva a erózii pôdy. Naši pracovníci sa pohybujú v zelenom oblečení s odznakom a sú poučení, že sa majú vždy najskôr predstaviť a v prípade, že ich o to priestupca požiada, aj legitimovať.

Pracujete v Tatrách prakticky celý život. Ako vidíte súčasný stav, pri ktorom sú na jedom území dvaja správcovia? Vyhovuje vám to?

Rozdelenie Správy TANAPu ako predchodcu Štátnych lesov TANAPu v roku 1995 sa mi javí ako unáhlené rozhodnutie. Ukazuje sa, že výhody tohto rozhodnutia neprevyšujú jeho nevýhody.