Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Návrh NP pre TANAP a iniciatíva „Aj my sme Tatry“

Návrh návštevného poriadku (NP), na ktorý čakáme temer 2 roky, naplnil naše obavy (návrh NP).                                                                                                                                                        
Pri ochrane prírody majú plne právo navrhnúť ochrancovia a Správa TANAP-u pravidlá a nariadenia, ktoré budú brániť jej poškodzovaniu. Ako správne zdôrazňuje aj samotný riaditeľ Správy TANAP-u Ing. P. Majko, je to nielen ich právo, ale aj povinnosť. To nakoniec požadujeme všetci. Je treba poznať ohrozené časti prírody a tiež príčiny ich ohrozenia. Za 70 rokov existencie TANAP-u už rozpoznáme skutočnú ochranu pred skutočnými hrozbami národného parku a výsledky práce Správy TANAP-u pod vedením súčasného riaditeľa (od r. 2007) vidíme všetci. Sú dlhodobo devastačné. Odborníci, Najvyšší súd SR aj laická verejnosť nepovažujú pre túto prácu terajšie vedenie Správy TANAP-u za kvalifikované po odbornej ani morálnej stránke.

Potvrdilo sa to aj v návrhu návštevného poriadku. S ochranou prírody nemá nič spoločné. Podobne ako starý, 15 rokov neplatný poriadok, obsahuje množstvo nepodložených zákazov a zjavných chýb, a jeho forma je v praxi nepoužiteľná.

Verejnosť návrh odmieta, čo vyústilo do vzniku iniciatívy „Aj my sme Tatry“. Kluby s novými ľuďmi sa tak vrátili k spolupráci spred 7 rokov a petícií, ktorá nepochybne potvrdí široký verejný záujem o sprístupnenie Vysokých Tatier pre rôzne aktivity. Tak tomu je už od vzniku TANAP-u a to bez akejkoľvek ujmy na prírode.

Podporujeme túto aktivitu a samotnú petíciu vidíme ako prvý krok k vyváženému návštevnému poriadku (https://ajmysmetatry.sk). Sme presvedčení, že pre dosiahnutie skutočnej zmeny bude potrebné urobiť aj ďalšie kroky. Ak by sa návrh schválil v terajšej podobne, sú tu tiež obavy, že takéto obmedzenia preberú správcovia aj v ďalších oblastiach. Ako štát „chráni“ prírodu sa ukazuje nielen na prípade Správy TANAP-u, ale aj v návrhu riaditeľa ŠL TANAP-u, Ing. R. Huttu (z dňa 20.2.2019), ktorý je spojený s drevárskymi firmami a má za sebou viaceré developerské aktivity (Šéfom Štátnych lesov TANAP-u má byť developer).
 
Pod tlakom verejnosti bol dnes (13.3.2019) zrušený návrh Ing. R Huttu na miesto riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u a ministerstvo musí zorganizovať novú súťaž s novými kandidátmi (Matečná nevymenuje Huttu za šéfa ŠL TANAP).

Správa TANAP-u nemôže vnímať túto aktivitu ako cit. "zbytočne nátlakovú", ale ako nimi vynútenú reakciu, ktorej cieľom je vytvorenie zmysluplných podmienok v TANAP-e vhodných pre prírodu aj človeka.