Naše hory logo


Naša anketa

Mali by sa podľa Vás Tatry otvoriť viac turistom?
Poll plugin by MMG

Za slobodný pohyb v našich horách


Zapojte sa do diskusie. Nechajte na seba kontakt.


Posledný deň: 0, posledný týždeň: 0, celkovo: 175 prístupov z 134 unikátnych IP adries.

Už počas verejnej diskusie na tému "Trináste komnaty Vysokých Tatier" sme zistili, že naša Občianska iniciatíva Naše hory (OI Naše hory) má širokú podporu verejnosti. Na spustenej internetovej stránke www.nasehory.sr sme po upozornení na problematiku Návštevného poriadku Tatranského národného parku (NP TANAP) zaznamenali viac ako 15-tisíc kliknutí. Ľudia sa na nás začali obracať s rôznymi podnetmi, skúsenosťami, faktami, postrehmi a návrhmi, ako súčasný stav nielen v TANAP-e zmeniť. Po prvých vzájomných kontaktoch s najväčšími slovenskými klubmi pôsobiacimi v oblasti turistiky sme boli prizvaní k spolupráci na systematickej zmene vo veciach ochrany prírody a sprístupnenia rôznych doteraz nezmyselne zakázaných oblastí našich hôr vo viacerých sférach rekreačného športu a turistiky.

Päť slovenských organizácií zameraných na športové a rekreačné vyžitie nielen v horách, ale predovšetkým v otvorenej prírode – Klub slovenských turistov, Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenský vysokohorský turistický spolok, Slovenský cykloklub a Občianska iniciatíva Naše hory, sa rozhodlo spoločne odštartovať iniciatívu, ktorá doposiaľ nemá v dejinách slovenskej turistiky obdobu.

Záber z tlačovej konferencie pri príležitosti podpisu spoločnej dohody, Bratislava 14.12.2012.
Z ľava: Martin Porada (OI Naše hory), Jozef Zábojník (SVTS), Igor Koller (JAMES), Peter Perhala (KST), Juraj Hlatký (Slovenský cykloklub), Marek Heinrich (KST)


Zúčastnené kluby a spolky, ktorých história siaha desiatky rokov dozadu a ktoré združujú viac ako 23-tisíc aktívnych členov po celom Slovensku, sa rozhodli zásadným spôsobom zmeniť zavedený  pohľad na ochranu prírody a životného prostredia a tým dosiahnuť urýchlenú prípravu nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. Tento krok následne umožní aj zmenu NP TANAP, ktorý zúčastnené strany vidia ako prekážku vo voľnom a slobodnom pohybe vo vysokohorskom prostredí Tatier.

Formuláciou a podpisom Dohody o spolupráci v oblasti ochrany prírody, krajiny a cestovného ruchu chceme aktívne vstúpiť do procesu legislatívnych zmien súvisiacich s trvalo udržateľnou ochranou prírody a zároveň so slobodným pohybom v našich horách. Neprichádzame s ničím novým ani prevratným. Našim cieľom je, aby Slovenská republika bola štátom univerzálnej slobody s konkrétnymi výnimočnými zákazmi, a nie štátom univerzálneho zákazu s konkrétnymi výnimočnými povoleniami. 

Ako prioritu si stanovujeme urýchlenú a kvalitnú prípravu nového Zákona o ochrane prírody a krajiny. Žiadame, aby sa zaviedol systém individuálnej zodpovednosti v oblasti ochrany prírody na úkor systému kolektívnej zodpovednosti. Zároveň zdôrazňujeme, že práve turisti sú osobami, ktoré sa ako prvé začali o prírodu starať a bojovať proti jej devastácii. Systém univerzálneho povolenia a individuálnych zákazov chceme presadiť vo všetkých oblastiach turistiky (pešia, vysokohorská, cykloturistika, horolezectvo, lyžiarska, jazdecká, vodná turistika, paragliding, atď.).

Výsledkom verejnej diskusie by malo byť rozdelenie hôr na oblasti, kde je zakázaná akákoľvek činnosť všetkým osobám bez výnimky a na oblasti, v ktorých sa môže turizmus v jeho jednotlivých formách pestovať. Dôraz kladieme na otázky ochrany prírody a krajiny, ako aj na bezpečnosť pobytu v horách. Zároveň sa budeme snažiť presadiť také zmeny návštevného poriadku v TANAP-e, ktoré by viedli k maximálnej bezpečnosti pre návštevníkov: značenie turistických chodníkov, technické zabezpečenie vysokohorských chodníkov – napr. ferratový prístup k zabezpečeniu istenia v kritických miestach, orientačné a informačné body, apod. Naším cieľom bude rovnako ešte pred prijatím nového zákona spolupracovať na urýchlenom sprístupnení turistických, cykloturistických a iných trás v lokalitách, v ktorých nedochádza sprístupnením k poškodzovaniu životného prostredia a prírody.

Ako najbližší krok našej spoločnej činnosti chceme otvoriť otázku prijatia dočasného návrhu Návštevného poriadku TANAP-u, ktorým by sa sprístupnili na prechodné obdobie vybrané oblasti Vysokých Tatier.


Prílohy:

Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu
Zápisnica zo stretnutia